Målerier
RT bygg har vi en egen måleriavdelning med väldigt duktiga medarbetare. Våra målare har den kompetens och de resurser krävs för genomförande av allt från mindre servicemålning till omfattande måleriarbeten på större fastigheter med avancerade behandlingar.